Polityka prywatności

Chronimy Państwa dane!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. 1. Administratorem danych jest DARIUSZ KLAT & JAN KOLARCZYK USŁUGI OFTALMICZNE S.C. z siedzibą w 44-200 Rybnik ul. Tadeusza Kościuszki 59 (dalej „K&K OPTYK FOTOOPTYKA”)
 2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez K&K OPTYK FOTOOPTYKA prosimy o kontakt:
  1. Adres e-mail: kkoptyk@gmail.com
  2. Adres pocztowy: K&K OPTYK FOTOOPTYKA ul. Tadeusza Kościuszki 59, 44-200 Rybnik
 3. Państwa dane są przetwarzane w K&K OPTYK FOTOOPTYKA w celu:
  • realizacji usługi optycznej,
  • kontaktu w celach związanych z realizacją usług,
  • prowadzenia kartoteki medycznej,
  • obsługi reklamacji.
   Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możliwe że wymagane będzie podanie innych danych niezbędnych np. ze względów podatkowych lub rachunkowych.
 4. Państwa dane otrzymaliśmy od Państwa podczas realizacji usług.
 5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażają Państwo na czas nieokreślony. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów dotyczących rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania i prawa podatkowego lub rachunkowego.
 6. K&K OPTYK FOTOOPTYKA nie udostępnia osobom trzecim Państwa danych . osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których:
  1. istnieje do tego podstawa prawna, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa
  2. gdy korzystamy z usług podmiotów wspierających, np. przedsiębiorstw zapewniających hosting naszych serwerów,
  3. na Państwa życzenie wysyłamy do Państwa przesyłkę np. z zakupionym produktem.
 7. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt na adres e-mailowy bądź adres pocztowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, niektórych danych nie będziemy mogli usunąć przez czas zobowiązujący K&K OPTYK FOTOOPTYKA przepisami prawa do ich przechowywania (np. danych podanych do wystawienia faktury).
 8. Mogą Państwo żądać od K&K OPTYK FOTOOPTYKA dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez K&K OPTYK FOTOOPTYKA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Przekazane przez Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.